XE TẢI DONGFENG HOÀNG HUY B180 THÙNG CONTAINER 9.7M