XE XI TÉC BỒN CHỞ XĂNG DẦU HD320 HYUNDAI 22M3 KHỐI