XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN GẮN CẨU KANGLIM 12 TẤN KS2825