XE TẢI DONGFENG 3 CHÂN GẮN CẨU HKTC 7 TẤN 6 ĐOẠN HLC-7016L