XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 9 KHỐI M3