XE BỒN PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 6 KHỐI M3