XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY 2 CẦU THACO 4 KHỐI M3