XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 2 CẦU 8 KHỐI M3