XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN GẮN CẨU KANGLIM 15 TẤN KS5206