XE TẢI HYUNDAI HD240 GẮN CẨU KANGLIM 5 TẤN 6 ĐOẠN KS1056