XE TẢI HYUNDAI HD320 GẮN CẨU KANGLIM 12 TẤN KS2825