XE XI TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 5 KHỐI M3